Idea

Kupuj Polskie produkty, a wydane pieniądze wrócą do Ciebie! Pod tym hasłem Młodzież Wszechpolska promuje kampanię społeczną Kupuj Polskie, wspierającą patriotyzm konsumencki. Robiąc zakupy nie możemy zapomnieć o pochodzeniu produktów, które wkładamy do naszego koszyka. Wybierając polskie towary przyczyniamy się do poprawy kondycji polskiej gospodarki. Ten mały gest ma rzeczywistości wielkie znaczenie również dla nas. Wspieranie rodzimych producentów to nie tylko gwarancja wysokiej jakości, z czym kojarzą się nasze produkty za granicą. To również gwarancja pracy dla nas samych i naszych najbliższych.